Aktualności - QS Przedsiębiorstwo Informatyczne

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności
02 listopada 2020

Informujemy o aktualizacji strony internetowej. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

01 listopada 2020

Pragniemy poinformować Państwa o nowej wersji pliku JPK.

02 sierpnia 2019

Informujemy, że program "QS-Kadry Płace" został uzupełniony o dwie nowe funkcjonalności:
- zerowy PIT dla osób do 26. roku życia,
- moduł naliczania i odprowadzania składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK)
Użytkownicy z ważnym abonamentem na aktualizację oprogramowania otrzymują w/w moduły bezpłatnie.

12 marca 2019

Pragniemy poinformować, że udostępniony został moduł e-Sprawozdań finansowych.
Moduł e-Sprawozdań jest dostępny w programie "QS-Księga Handlowa".

Moduł e-Sprawozdań umożliwia utworzenie pliku sprawozdania w formacie XML i podpisanie go podpisem kwalifikowanym
lub wykorzystując platformę ePUAP.

Użytkownicy z ważnym abonamentem na aktualizację oprogramowania otrzymują moduł
e-Sprawozdań bezpłatnie.

02 października 2018

1 października 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości.
Wprowadza ona obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych
w postaci elektronicznej przez:
- jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami rachunkowości (MSR),
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, tórzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego.

W związku z tym informujemy, że podjęliśmy starania aby udostępnić nowe funkcjonalności
w naszym oprogramowaniu finanansowo-księgowym w celu wykonania
nałożonego przez nowe przepisy obowiązku.30 grudnia 2016

Informujemy, że od grudnia br. niżej wymionione programy:

"QS-Księga Handlowa",
"QS-Księgowość Budżetowa",
"QS-Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe",
"QS-Faktury",
"QS-Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów"
zostały uzupełnione o możliwość generowania plików JPK zgodnie ze specyfikacją Ministerstwa Finansów.

Użytkownicy w/w programów mogą uaktualnić swoje oprogramowanie bezpłatnie w przypadku wykupionego abonamentu na aktualizację oprogramowania. W przeciwnym przypadku wymagany jest zakup modułu generowania i wysłyłki plików JPK.18 sierpnia 2016

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym, tj. 18.08.2016 został przesłany z powodzeniem plik "Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT" w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Cieszymy się razem z Państwem, że nasze oprogramowanie uzyskało dodatkową funkcjonalność w zakresie obsługi plików JPK i zostało sprawdzone w trybie roboczym bramki dostępnej na serwerach Ministerstwa Finansów.
30 czerwca 2016

Od 1 lipca 2016 r. duże firmy, fundacje oraz stowarzyszenia będą zobowiązane do przekazywania Urzędom Skarbowym informacji, dotyczących prowadzonej działalności, przy użyciu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obowiązek taki dotyczył będzie nie tylko w przypadku przeprowadzenia kontroli przez organy skarbowe. Zgodnie z nowelizacją ustawy Ordynacja Podatkowa, każda firma co miesiąc będzie zobowiązana do składania Urzędom Skarbowym rejestrów VAT, za pomocą JPK.

Ministerstwo Finansów narzuciło, na potrzeby przeprowadzanych kontroli skarbowych, termin 1 lipca 2016 r. jako obligatoryjny dla dużych firm, tj. jednostek zatrudniających ponad 250 pracowników lub wykazujących obrót ponad 50 mln euro rocznie, a także dla fundacji i stowarzyszeń. Pozostali przedsiębiorcy – firmy średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa – do końca czerwca 2018 roku będą mogły nie korzystać z Jednolitego Pliku Kontrolnego w przypadku kontroli. Więcej informacji dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego można znaleźć na stronach Ministerstwa Finansów.

W związku z tym nasza firma pracuje nad przygotowaniem aktualizacji oprogramowania umożliwiającą przygotowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W pierwszej kolejności dostępny będzie plik kontrolny na potrzeby ewidencji VAT, w dalszej kolejności pozostałe wymagane struktury pliku JPK.

Użytkownicy naszego oprogramowania, który posiadają aktualny abonament na aktualizację oprogramowania otrzymają moduł
generowania pliku JPK bezpłatnie, pozostali Użytkownicy będą mogli nabyć odpłatnie aktualizację.

71 780 59 03
Kliknij, aby wysłać wiadomość e-mail
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego