Księga podatkowa - Strona qs

Przejdź do treści

Księga podatkowa

Oferta
Dla osób fizycznych, firm prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów przygotowaliśmy program "QS-KKPR" (Komputerowa Księga Przychodów i Rozchodów). Program może obsługiwać jedną firmę lub kilka firm (opcja szczególnie przydatna dla biur rachunkowych).


Funkcje programu:

1. Ewidencja operacji gospodarczych zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów dotyczącym prowadzenia książki przychodów i rozchodów łącznie z możliwością wprowadzania pozycji rejestrów VAT,
2. Obsługa 30 niezależnych rejestrów VAT, ułatwienia związane z wprowadzaniem rejestru: automatyczne obliczanie podatku VAT i wartości brutto na podstawie wprowadzonej wartości netto faktury, możliwość obliczenia wartości netto i podatku VAT od wprowadzonej wartości brutto,
3. Ewidencja przebiegu pojazdu oraz faktur, rachunków związanych z utrzymaniem i eksploatacją pojazdu,
4. Ewidencja środków trwałych; kartoteka środka trwałego, tabele amortyzacyjne (amortyzacja liniowa, odpis jednorazowy dla środków niskocennych),księgowanie operacji związanych z zakupem, likwidacją, sprzedażą, przesunięciem, przekazaniem środka trwałego.
5. Ewidencja wyposażenia,
6. Generowanie i wysyłka plików JPK dla następujących struktur: JPK_VAT, JPK_PKPiR.
7. Wydruk zestawienia miesięcznego oraz rocznego w układzie książki,
8. Drukowanie deklaracji VAT-7, przelewów,
9. Rejestracja składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, obliczenie miesięcznej zaliczki z tytułu podatku dochodowego na jednego właściciela lub kilku współwłaścicieli,
10. Możliwość importu danych z programu QS-Fakturowanie dla Windows i programu QS-Kadry Płace dla Windows.

71 780 59 03
Kliknij, aby wysłać wiadomość e-mail
Wróć do spisu treści