Menu główne:

QS Przedsiębiorstwo Informatyczne Janusz Wilkaniec

Szukaj

Idź do treści

Księga podatkowa

Oferta

Dla osób fizycznych, firm prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów przygotowaliśmy program "QS-KKPR" (Komputerowa Księga Przychodów i Rozchodów). Program może obsługiwać jedną firmę lub kilka firm (opcja szczególnie przydatna dla biur rachunkowych).

Funkcje programu:

  • ewidencja operacji gospodarczych zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów dotyczącym prowadzenia książki przychodów i rozchodów łącznie z możliwością wprowadzania pozycji rejestrów VAT,
  • obsługa 30 niezależnych rejestrów VAT, ułatwienia związane z wprowadzaniem rejestru: automatyczne obliczanie podatku VAT i wartości brutto na podstawie wprowadzonej wartości netto faktury, możliwość obliczenia wartości netto i podatku VAT od wprowadzonej wartości brutto,
  • ewidencja przebiegu pojazdu oraz faktur, rachunków związanych z utrzymaniem i eksploatacją pojazdu,
  • ewidencja środków trwałych; kartoteka środka trwałego, tabele amortyzacyjne (amortyzacja liniowa, odpis jednorazowy dla środków niskocennych), księgowanie operacji związanych z zakupem, likwidacją, sprzedażą, przesunięciem, przekazaniem środka trwałego.
  • ewidencja wyposażenia,
  • Generowanie i wysyłka plików JPK dla następujących struktur: JPK_VAT, JPK_PKPiR.
  • wydruk zestawienia miesięcznego oraz rocznego w układzie książki,
  • drukowanie deklaracji VAT-7, przelewów,
  • rejestracja składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, obliczenie miesięcznej zaliczki z tytułu podatku dochodowego na jednego właściciela lub kilku współwłaścicieli,
  • możliwość importu danych z programu QS-Fakturowanie dla Windows i programu QS-Kadry Płace dla Windows.Firma | Oferta | Wydarzenia | Klienci | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego