Menu główne:

QS Przedsiębiorstwo Informatyczne Janusz Wilkaniec

Szukaj

Idź do treści

Księgowość i finanse

Oferta

W naszej ofercie znajdą Państwo dwie wersje programu finansowo-księgowego.
Pierwsza propozycja to
"QS-Księga Handlowa dla Windows". Jest program finansowo-księgowy przeznaczony dla firm prowadzących ewidencję w oparciu o księgi handlowe.
"QS-Księgowość Budżetowa dla Windows" to propozycja dla firm funkcjonujących w oparciu o księgowość budżetową. Obie wersje programu są zgodne z ustawą o rachunkowości.

Funkcje systemu:

 • Obsługa planu kont zdefiniowanego przez użytkownika (15 000 kont), dostępne konta bilansowe i pozabilansowe, długość symbolu konta do 35 znaków (cyfry i litery), do jedenastu poziomów analityki.
 • Okres sprawozdawczy do 24 miesięcy. Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym okresie bez konieczności wprowadzania bilansu otwarcia, który może być uzupełniony w okresie późniejszym.
 • Pełna poprawa zarejestrowanych (znajdujących się w buforze) dokumentów do czasu zaksięgowania dokumentu lub zamknięcia miesiąca.
 • Wsparcie dla realizacji budżetu zadaniowego (definiowanie zadań, podzadań, działań) możliwość powiązania pozycji księgowej z określonym zadaniem lub podzadaniem. Narzędzia wspomagające rozksięgowanie kosztów/wydatków na poszczególne konta w/g przyjętych kluczy podziałowych, wskaźników lub kwotowo, wydruki wydatków w/g paragrafów dla wybranego zadania (podzadania).
 • Prowadzenie klasyfikacji budżetowej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy.
 • Obsługa zamówień publicznych – w postaci gotowego wspólnego słownika zamówień CPV
 • Księgowanie dokumentów bilansowych i pozabilansowych oraz możliwość automatyzacji procesu księgowania (np. rozliczanie kosztów, przeksięgowania itp). Możliwość księgowania dokumentów miesiąca następnego bez konieczności zamykania miesiąca bieżącego. Automatyczna dekretacja zaangażowania, wydatków strukturalnych i innych operacji na kontach pozabilansowych w oparciu o wprowadzane dokumenty bilansowe.
 • Księgowanie operacji gospodarczych w polskich złotych i w obcej walucie. Automatyczne rozliczanie różnic kursowych w oparciu o aktualne kursy walut. Rozliczanie kont walutowych w oparciu o zasadę FIFO.
 • Generowanie i wysyłka plików JPK dla następujących struktur: JPK_VAT, JPK_WB, JPK_KR.
 • Tworzenie e-Sprawozdań finansowych.
 • Aktualny stan obrotów na kontach księgowych dzięki bezpośredniej rejestracji dokumentów. Możliwość podglądu stanu kont na ekranie bez konieczności tworzenia zestawień.
 • Analiza rozrachunków w rozbiciu na kontrahentów, kwoty zadłużeń, czas. Emisja wezwań do zapłaty, upomnień, not odsetkowych, potwierdzeń sald, przelewy. Analiza płatności w ujęciu historycznym.
 • Wydruk typowych zestawień wymaganych przez Ustawę o Rachunkowości (m. in.: Dziennik Obrotów, Zestawienia Kartotek Kont, Zestawienia Obrotów i Sald, Zestawienia Sald, Zestawienia Dokumentów). Zestawienia mogą być generowane w PLN i w walucie obcej. Tworzenie zestawień agregujących dane w/g żądań użytkownika programu, np. koszty/wydatki wg paragrafów.
 • Możliwość tworzenia zestawień samodzielnie przez użytkownika programu, np. rachunek wyników, bilans. Przenoszenie odpowiednio przygotowanych danych do arkuszy kalkulacyjnych MS Excel, Calc OpenOffice.org.
 • Eksport danych według założonych przez użytkownika kryteriów do pliku XML, lub innych formatów plików np. CSV,
 • Rejestry VAT (20 niezależnych rejestrów) wraz z kartoteką kontrahentów (do 10 000 kartotek). podatkowa VAT-7. Kwartalne deklaracje dotyczące dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych.
 • Automatyczne zamknięcie roku generujące bilans otwarcia dla nowego roku obrotowego.
 • Wspomaganie operacji związanych z zamknięciem roku obrotowego. Generowanie noty zamykającej rok (przeniesienie sald z właściwych kont na wynik finansowy).
 • Automatyczne księgowanie operacji z innych programów, np. programy magazynowe i fakturujące.

Firma | Oferta | Wydarzenia | Klienci | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego