Menu główne:

QS Przedsiębiorstwo Informatyczne Janusz Wilkaniec

Szukaj

Idź do treści

Programy dedykowane

Oferta

W codziennej praktyce zdarzają się sytuacje, w których dostępne w ofercie oprogramowanie nie obejmuje swym zakresem określonej działalności firmy. Często taka sytuacja ma miejsce w firmach realizaujących specyficzne zadania (funkcje). Wychodząc na przeciw naszym i nowym użytkownikom oprogramowania wykonujemy oprogramowanie dedykowane (wykonane na zamówienie). Zaletą takiego rozwiązania jest dostarczenie oprogramowania w pełni zgodnego z oczekiwaniami użytkownika realizującego określony zakres działalności firmy. Poniżej znajdą Państwo opisy takich rozwiązań dedykowanych.


Program QS-Depozyt RTV
Program Depozyt RTV przeznaczony jest dla zakładów karnych i aresztów śledczych. Służy do prowadzenia ewidencji sprzętu elektronicznego (telewizory, radia, telefony komórkowe, odtwarzacze) osadzonych pozostawionego w depozycie lub wydanego do użytkowania na terenie zakładu (aresztu). Podstawowe funcje programu to:

 • pełna kontrola zdeponowanego sprzętu od momentu przyjęcia do wydania z depozytu,
 • zakładanie, aktualizacja i wydruk karty depozytowej przedmiotów niewartościowych,
 • utzymywanie i aktualizacja listy osadzonych z podziałem na osadzonych czynnych, zwolnionych i przetransportowanych, którzy pozostawili sprzęt w depozycie lub posiadają sprzęt wydany do użytkowania,
 • przegląd całej listy depozytu lub wybranego zakresu: magazyn depozytu RTV, sprzęt wydany do użytku w miejscu osadzenia,
 • przygotowanie i wydruk listy transportowej dla osadzonych zmieniających miejsce osadzenia,
 • przygotowanie i wydruk karty przedmiotów zastrzeżonych.Program QS-Słownik kodów CPV

Program QS-Słownik kodów CPV przeznaczony jest dla firm korzystających z procedury zamówień publicznych oraz firm, które prowadzą ewidencję wydatków w oparciu kody CPV. Program może być użytkowany oddzielnie lub w połączeniu z programem
"QS-Księgowość Budżetowa dla Windows". Podstawowe funkcje programu:

 • dostęp do podstawowego i uzupełniającego słownika CPV, funkcje wyszukiwania kodów (w/g części kodu, nazwy),
 • możliwość zdefiniowania przez użytkownika programu własnego słownika CPV (opcja jest szczególnie przydatna w firmach korzystających z ograniczonego zakresu podstawowego słownika CPV), funkcje wyszukiwania kodów (w/g części kodu, nazwy),
 • wprowadzanie dokumentu zakupu z możliwością przypisania określonego wydatku do właściwego kodu CPV, rozdziału i paragrafu,
 • przegląd wprowadzonych dokumentów, funkcje wyszukiwania dokumentów, przegląd wydatków powiązanych z daną pozycją słownika,
 • lista (słownik) kontrahentów przyśpieszająca wprowadzanie dokumentów, funkcje do wprowadzania, poprawy i usuwania danych kontrahenta, wyszukiwanie kontrahenta w/g numeru NIP, nazwy, składowych adresu,
 • dostęp do gotowych formularzy europejskich zamówień publicznych,
 • połączenie programu z serwisami www obsługujących europejskie i polskie zamówienia publiczne,
 • aktualizacja słownika podstawowego i uzupełniającego za pośrednictwem internetu.Firma | Oferta | Aktualności | Klienci | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego