Menu główne:

QS Przedsiębiorstwo Informatyczne Janusz Wilkaniec

Szukaj

Idź do treści

Spółdzielnie Wspólnoty

Oferta

Do obsługi wspólnot i małych spółdzielni mieszkaniowych został opracowany program
"QS-Spółdzielnie mieszkaniowe-wspólnoty". Jest program finansowo-księgowy łączący
w sobie prowadzenie ewidencji księgowej z obsługą typowych operacji związanych
z zarządzaniem wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

Funkcje systemu:

 • Możliwość obsługi dowolnej liczby wspólnot i małych spółdzielni mieszkaniowych.
 • Obsługa planu kont zdefiniowanego przez użytkownika (15 000 kont), dostępne konta bilansowe i pozabilansowe, długość symbolu konta do 35 znaków (cyfry i litery), do jedenastu poziomów analityki.
 • Okres sprawozdawczy do 24 miesięcy. Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym okresie bez konieczności wprowadzania bilansu otwarcia, który może być uzupełniony w okresie późniejszym.
 • Pełna poprawa zarejestrowanych (znajdujących się w buforze) dokumentów do czasu zaksięgowania dokumentu lub zamknięcia miesiąca.
 • Ewidencja lokali użytkowych i mieszkalnych. Możliwośc rejestracji parametrów działek siedliskowych należących do wspólnoty/spółdzielni, powierzchni i liczby lokali itp.
 • Definiowanie składników czynszu dla lokalu. Moduł naliczania opłat czynszowych dla wspólnoty/spółdzielni.
 • Obsługa bankowych rachunków masowych. Automatyczne wczytywanie danych z wyciągów bankowych do dokumentu księgowego.
 • Wydruki dowodów wpłat dla opłaty eksploatacyjnej generowane dla zadanego okresu, np. miesiąc, kwartał, rok.
 • Księgowanie dokumentów bilansowych i pozabilansowych, możliwość automatyzacji procesu księgowania (np. automatyczna dekretacja kosztów, kopiowanie dokumentów z poprzedniego miesiąca do bieżącego itp.). Możliwość księgowania dokumentów miesiąca następnego bez konieczności zamykania miesiąca bieżącego.
 • Aktualny stan obrotów na kontach księgowych dzięki bezpośredniej rejestracji dokumentów. Podgląd stanu kont na ekranie bez konieczności tworzenia zestawień.
 • Analiza rozrachunków w rozbiciu na kontrahentów wspólnoty/spółdzielni, najemców lokali użytkowych i mieszkalnych, kwoty zadłużeń w przedziałach czasu. Emisja wezwań do zapłaty, not odsetkowych, potwierdzeń sald.
 • Wydruk typowych zestawień wymaganych przez Ustawę o Rachunkowości (m. in.: Dziennik Obrotów, Zestawienia Kartotek Kont, Zestawienia Obrotów i Sald, Zestawienia Sald, Zestawienia Dokumentów). Tworzenie zestawień agregujących dane w/g żądań użytkownika programu, np. zestawienia wybranych kosztów działalności, zestawienia środków trwałych, obrotów i sald kont rozrachunkowych itp.
 • Automatyczne generowanie Planu gospodarczego wspólnoty, rachunku wyników, bilansu.
 • Przenoszenie odpowiednio przygotowanych danych do arkuszy kalkulacyjnych MS Excel lub Calc OpenOffice.org lub innych formatów plików np. CSV, TXT
 • Rejestry VAT (20 niezależnych rejestrów). Deklaracja podatkowa VAT-7.
 • Automatyczne zamknięcie roku generujące bilans otwarcia dla nowego roku obrotowego.
 • Generowanie i wysyłka plików JPK dla następujących struktur: JPK_VAT, JPK_WB, JPK_KR.
 • Wspomaganie operacji związanych z zamknięciem roku obrotowego. Generowanie noty zamykającej rok (przeniesienie sald z właściwych kont na wynik finansowy).


Firma | Oferta | Wydarzenia | Klienci | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego