Menu główne:

QS Przedsiębiorstwo Informatyczne Janusz Wilkaniec

Szukaj

Idź do treści

Wydarzenia

12. marca 2019

Pragniemy poinformować, że udostępniony został moduł e-Sprawozdań finansowych.
Moduł e-Sprawozdań jest dostępny w programie QS-Księga Handlowa.

Moduł e-Sprawozdań umożliwia utworzenie pliku sprawozdania w formacie XML i podpisanie go podpisem kwalifikowanym
lub wykorzystując platformę ePUAP.

Użytkownicy z ważnym abonamentem na aktualizację oprogramowania otrzymują moduł
e-Sprawozdań bezpłatnie.
02. października 2018

1 października 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości.
Wprowadza ona obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych
w postaci elektronicznej przez:

  • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami rachunkowości (MSR),
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, tórzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego.


W związku z tym informujemy, że podjęliśmy starania aby udostępnić nowe funkcjonalności
w naszym oprogramowaniu finanansowo-księgowym w celu wykonania
nałożonego przez nowe przepisy obowiązku.


30. grudnia 2016

Informujemy, że od grudnia br. niżej wymionione programy:

  • QS-Księga Handlowa,
  • QS-Księgowość Budżetowa,
  • QS-Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe,
  • QS-Faktury,
  • QS-Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

zostały uzupełnione o możliwość generowania plików JPK zgodnie ze specyfikacją Ministerstwa Finansów.

Użytkownicy w/w programów mogą uaktualnić swoje oprogramowanie bezpłatnie w przypadku wykupionego abonamentu na aktualizację oprogramowania. W przeciwnym przypadku wymagany jest zakup modułu generowania i wysłyłki plików JPK.


18. sierpnia 2016

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym, tj. 18.08.2016 został przesłany z powodzeniem plik "Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT" w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Cieszymy się razem z Państwem, że nasze oprogramowanie uzyskało dodatkową funkcjonalność w zakresie obsługi plików JPK i zostało sprawdzone w trybie roboczym bramki dostępnej na serwerach Ministerstwa Finansów.30. czerwca 2016

Od 1 lipca 2016 r. duże firmy, fundacje oraz stowarzyszenia będą zobowiązane do przekazywania Urzędom Skarbowym informacji, dotyczących prowadzonej działalności, przy użyciu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obowiązek taki dotyczył będzie nie tylko w przypadku przeprowadzenia kontroli przez organy skarbowe. Zgodnie z nowelizacją ustawy Ordynacja Podatkowa, każda firma co miesiąc będzie zobowiązana do składania Urzędom Skarbowym rejestrów VAT, za pomocą JPK.

Ministerstwo Finansów narzuciło, na potrzeby przeprowadzanych kontroli skarbowych, termin 1 lipca 2016 r. jako obligatoryjny dla dużych firm, tj. jednostek zatrudniających ponad 250 pracowników lub wykazujących obrót ponad 50 mln euro rocznie, a także dla fundacji i stowarzyszeń. Pozostali przedsiębiorcy – firmy średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa – do końca czerwca 2018 roku będą mogły nie korzystać z Jednolitego Pliku Kontrolnego w przypadku kontroli. Więcej informacji dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego można znaleźć na stronach Ministerstwa Finansów.

W związku z tym nasza firma pracuje nad przygotowaniem aktualizacji oprogramowania umożliwiającą przygotowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W pierwszej kolejności dostępny będzie plik kontrolny na potrzeby ewidencji VAT, w dalszej kolejności pozostałe wymagane struktury pliku JPK.

Użytkownicy naszego oprogramowania, który posiadają aktualny abonament na aktualizację oprogramowania otrzymają moduł
generowania pliku JPK bezpłatnie, pozostali Użytkownicy będą mogli nabyć odpłatnie aktualizację.Firma | Oferta | Wydarzenia | Klienci | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego