Faktury - QS Janusz Wilkaniec - Oprogramowanie dla firm

Przejdź do treści
01 stycznia 2022 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło system elektronicznego przetwarzania faktur ustrukturyzowanych przy wykorzystaniu platformy KSeF (Krajowy System e-Faktur). W związku z tym pracujemy nad wdrożeniem nowych rozwiązań w naszym oprogramowaniu do fakturowania.
QS-Fakturowanie i ewidencja sprzedaży

Program QS-Fakturowanie i ewidencja sprzedaży umożliwia emisję faktur, korekt, not księgowych. Udostępnia mechanizmy analizy sprzedaży w różnych przekrojach. Program może współpracować z programem QS-Księga Handlowa lub QS-Księgowość Budżetowa Dostępna jest wersja jednostanowiskowa lub sieciowa. Prosty w obsłudze i nie wymaga skomplikowanego wdrożenia.

Funkcje programu:

 • Zakładanie, poprawa i przegląd kartotek usługowych (asortymentowych).
 • Wystawianie dokumentów sprzedaży takich jak: faktury VAT, faktury zaliczkowe i końcowe, faktury proforma, noty księgowe (uznaniowe, obciążeniowe).
 • Wystawianie dokumentów korygujących: faktury korygujące, faktury korygujące dane indentyfikacyjne, noty korygujące.
 • Możliwość wystawiania faktur w walucie polskiej lub walutach obcych oraz w następujących językach: polski, polsko-angielski, angielski, polsko-niemiecki, niemiecki.
 • Funkcja klonowania faktur, wystawianie duplikatów.
 • Możliwość wydruku faktury w formacie PDF z możliwością wysyłania ich mailem do wskazanego kontrahenta.
 • Pobieranie i aktualizacja danych kontrahentów z wykorzystaniem bazy REGON GUS.
 • Obsługa masowych rachunków bankowych (MRB). Możliwość automatycznego generowania numeru rachunku w oparciu o przyjęty schemat uzgodniony z bankiem.
 • Możliwość przypisania reguł podatku VAT i grup towarowych GTU do wystawianej faktury.
 • Pobieranie aktualnych tabel kursów walut ze strony NBP wykorzystywanych do przeliczenia tranasakcji ujętych w fakturze.
 • Przegląd dokumentów umożliwiający grupowanie dokumentów sprzedaży w/g rodzaju, np. faktury, zaliczki, korekty itp.
 • Możliwość podglądu operacji, w tym wystawionych dokumentów, dla wybranej kartoteki usługowej (asortymentowej) lub dla wybranego kontrahenta.
 • Zestawienia zarejestrowanych faktur w/g wybranych okresów, sprzedaż w/g kontrahentów, obroty kartotek itp, rejestr VAT.
 • Generowanie i wysyłka plików JPK dla następujących struktur: JPK_FA, JPK_VDEK.
 • Różne opcje płatności za fakturę z możliwością włączenia do faktury rozliczenia kwot wynikających z rozliczeń dotacji.
 • Możliwość przenoszenia wydruków dokumentów i zestawień ze sprzedaży, rejestrów do takich formatów jak: PDF, CSV, TXT, do MS Excel lub OpenOffice.
 • Współpraca z programem QS-Księga Handlowa, QS-Księgowość Budżetowa lub innymi programami firm zewnętrznych poprzez pliki JPK.


ul. Powstańców Śląskich 94
53-333 Wrocław
+048 71 780 59 03
QS Janusz Wilkaniec
Wróć do spisu treści