Kadry Płace - QS Janusz Wilkaniec - Oprogramowanie dla firm

Przejdź do treści
QS-Kadry Płace

Program QS-Kadry Płace umożliwia ewidencję pracowników firmy oraz naliczanie wynagrodzeń za pracę. Wynagrodzenia naliczane są dla osobowego i bezosobowego funduszu płac. Program umożliwia wymianę danych pomiędzy programem Płatnik ZUS, programami bankowymi i programem finansowo-księgowym. Przeznaczony do wykorzystania w małych, średnich firmach oraz w firmach sektora finansów publicznych. Program jest dostępny w wersji jedno lub wielostanowiskowej.

Funkcje systemu:
 • Prowadzenie kartoteki danych osobowych z możliwością ich aktualizacji. Monitorowanie w zakresie dostępu, modyfikacji danych pracownika.
 • Rejestracja danych o zatrudnieniu pracownika, historia zatrudnienia w różnych miejscach pracy.
 • Ewidencja nieobecności pracownika, ewidencja czasu pracy, ewidencja obecności, ewidencja nadgodzin, miesięczna, roczna i indywidalna karta czasu pracy.
 • Ewidencja badań lekarskich, przygotowywanie terminarza badań lekarskich na wybrany okres.
 • Ewidencja szkoleń, kursów BHP.
 • Ewidencja urlopów, planowanie, urlopy wypoczynkowe, bezpłatne, na żądanie.
 • Wydruki świadectwa pracy, zaświadczeń o wynagrodzeniu.
 • Kartoteka roczna zarobków pracownika, wydruk rocznej (lub za dowolny okres) karty zarobków łącznie ze średnimi wartościami składników wynagrodzeń.
 • Automatyczne obliczanie stażu pracy na podstawie historii zatrudnienia pracownika.
 • Naliczanie płac według zdefiniowanych przez użytkownika formuł obliczeniowych.
 • Automatyczne naliczanie podatku dochodowego od osiąganych wynagrodzeń z uwzględnieniem ustalonych przez użytkownika programu ulg podatkowych i kosztów uzyskania przychodów. Program uwzględnia zmiany podatkowe zawarte w Polskim Ładzie.
 • Automatyczne naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne pracownika i pracodawcy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Naliczanie składek na PPK w funduszu osobowym i bezosobowym.
 • Wygodne tworzenie list płac w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika składniki płacowe oraz wzorce list płac, możliwość tworzenia list płac na nowy miesiąc w oparciu o dane z list z poprzednich miesięcy. Dla każdej listy płac istnieje możliwość określenia miesiąca wypłaty i miesiąca rozliczeniowego. Wydruki zaświadczeń o zarobkach pracownika.
 • Przeglądy danych umożliwiające zestawienie rocznych zarobków pracowników w rozbiciu na listy płac i składniki wynagrodzeń, wydruki syntetyczne zarobków w/g działów firmy.
 • Eksport przelewów wypłat w postaci elektronicznej do programów bankowych, (np. NBP, PKO BP, PKO SA).
 • Sporządzenie, wydruk i wysyłka do systemu e-Deklaracje deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR. Możliwość wygenerowania i wysłania zbiorczej deklaracji PIT-11Z do Uniwwerslanej Bramki Dokumentów (UBD).
 • Wysyłanie drogą elektroniczną (e-mail) do pracowników takich dokumentów jak: paski wypłat, deklarcje podatkowe PIT-11 i inne.
 • Moduł bezosobowego funduszu płac zawierający rejestrację umów zleceń, kartoteki zleceniobiorców, zestawienie wypłaconych kwot i zaliczek na podatek dochodowy. Możliwość wydruku listy płac dla zarejestrowanych umów zleceniobiorców.
 • Automatyczne przenoszenie (eksport) danych do programu Płatnik ZUS w celu sporządzenia deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych w formie plików XML.
 • Tworzenie dekretów księgowych list płac do systemów: QS-Księgowość Budżetowa, QS-Księga Handlowa.


ul. Powstańców Śląskich 94
53-333 Wrocław
+048 71 780 59 03
QS Janusz Wilkaniec
Wróć do spisu treści