Menu główne:

QS Przedsiębiorstwo Informatyczne Janusz Wilkaniec

Szukaj

Idź do treści

Kadry płace

Oferta

Program "QS-Kadry Płace dla Windows" przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji kadrowej i ewidencji i nalicznia płac. Program składa się z dwóch modułów: modułu ewidencji kadrowej (kadry) i modułu ewidencji płacowej (naliczanie płac, ewidencja wynagrodzeń). Istnieje możliwość łącznego korzystania z obu modułów lub oddzielnie jako niezależne programy.

Funkcje systemu:

 • prowadzenie kartoteki danych osobowych w zakresie podstawowym lub rozszerzonym,
 • rejestracja danych o zatrudnieniu pracownika, historia zatrudnienia w różnych miejscach pracy.
 • ewidencja nieobecności pracownika, ewidencja czasu pracy, ewidencja nieobecności, ewidencja nadgodzin, miesięczna i roczna karta czasu pracy,
 • ewidencja badań lekarskich, szkoleń itp, przygotowywanie terminarza badań lekarskich na wybrany okres,
 • ewidencja urlopów, planowanie, urlopy wypoczynkowe, bezpłatne, na żądanie.
 • kartoteka roczna zarobków pracownika, wydruk rocznej (lub za dowolny okres) karty zarobków łącznie ze średnimi wartościami składników wynagrodzeń,
 • automatyczne obliczanie stażu pracy na podstawie historii zatrudnienia pracownika,
 • naliczanie płac według zdefiniowanych przez użytkownika procedur,
 • automatyczne naliczanie podatku dochodowego od osiąganych wynagrodzeń z uwzględnieniem ustalonych przez użytkownika programu ulg podatkowych i kosztów uzyskania przychodów.
 • automatyczne naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne pracownika i pracodawcy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • wygodne tworzenie list płac w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika składniki płacowe oraz wzorce list płac, możliwość tworzenia list płac na nowy miesiąc w oparciu o dane z list z poprzednich miesięcy. Dla każdej listy płac istnieje możliwość określenia miesiąca wypłaty i miesiąca rozliczeniowego.
 • pola przeglądowe umożliwiające przegląd rocznych zarobków pracowników w rozbiciu na listy płac i składniki wynagrodzeń, wydruki syntetyczne zarobków w/g działów firmy,
 • emisja przelewów wypłat w postaci elektronicznej przystosowanych do formatów wymaganych przez programy bankowe, w tym NBP VideoTel,
 • wydruk deklaracji podatkowej PIT-11, oraz wydruk danych do PIT-4R, wydruki zaświadczeń o zarobkach pracownika,
 • moduł bezosobowego funduszu płac zawierający rejestrację umów zleceń, kartoteki zleceniobiorców, zestawienie wypłaconych kwot i zaliczek na podatek dochodowy wraz ze wskazaniem urzędu skarbowego. Możliwość wydruku listy płac w/g jednolitego wzoru dla zarejestrowanych umów zleceniobiorców.
 • automatyczne przenoszenie (eksport) danych do programu Płatnik ZUS.


Firma | Oferta | Wydarzenia | Klienci | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego