Spółdzielnie wspólnoty - QS Przedsiębiorstwo Informatyczne

Przejdź do treści

Menu główne:

Spółdzielnie wspólnoty

Oferta
Do obsługi wspólnot i małych spółdzielni mieszkaniowych został opracowany program
"QS-Spółdzielnie mieszkaniowe-wspólnoty". Jest program finansowo-księgowy łączący
w sobie prowadzenie ewidencji księgowej z obsługą typowych operacji związanych
z zarządzaniem wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

Funkcje systemu:

1. Możliwość obsługi dowolnej liczby wspólnot i małych spółdzielni mieszkaniowych.
2. Obsługa planu kont zdefiniowanego przez użytkownika (15 000 kont), dostępne konta bilansowe i pozabilansowe, długość symbolu konta do 35 znaków (cyfry i litery), do jedenastu poziomów analityki.
3. Okres sprawozdawczy do 24 miesięcy. Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym okresie bez konieczności wprowadzania bilansu otwarcia, który może być uzupełniony w okresie późniejszym.
4. Pełna poprawa zarejestrowanych (znajdujących się w buforze) dokumentów do czasu zaksięgowania dokumentu lub zamknięcia miesiąca.
5. Ewidencja lokali użytkowych i mieszkalnych. Możliwośc rejestracji parametrów działek siedliskowych należących do wspólnoty/spółdzielni, powierzchni i liczby lokali itp.
6. Definiowanie składników czynszu dla lokalu. Moduł naliczania opłat czynszowych dla wspólnoty/spółdzielni.
7. Obsługa bankowych rachunków masowych. Automatyczne wczytywanie danych z wyciągów bankowych do dokumentu księgowego.
8. Wydruki dowodów wpłat dla opłaty eksploatacyjnej generowane dla zadanego okresu, np. miesiąc, kwartał, rok.
9. Księgowanie dokumentów bilansowych i pozabilansowych, możliwość automatyzacji procesu księgowania (np. automatyczna dekretacja kosztów, kopiowanie dokumentów z poprzedniego miesiąca do bieżącego itp.). Możliwość księgowania dokumentów miesiąca następnego bez konieczności zamykania miesiąca bieżącego.
10. Aktualny stan obrotów na kontach księgowych dzięki bezpośredniej rejestracji dokumentów. Podgląd stanu kont na ekranie bez konieczności tworzenia zestawień.
11. Analiza rozrachunków w rozbiciu na kontrahentów wspólnoty/spółdzielni, najemców lokali użytkowych i mieszkalnych, kwoty zadłużeń w przedziałach czasu. Emisja wezwań do zapłaty, not odsetkowych, potwierdzeń sald.
12. Wydruk typowych zestawień wymaganych przez Ustawę o Rachunkowości (m. in.: Dziennik Obrotów, Zestawienia Kartotek Kont, Zestawienia Obrotów i Sald, Zestawienia Sald, Zestawienia Dokumentów). Tworzenie zestawień agregujących dane w/g żądań użytkownika programu, np. zestawienia wybranych kosztów działalności, zestawienia środków trwałych, obrotów i sald kont rozrachunkowych itp.
13. Automatyczne generowanie Planu gospodarczego wspólnoty, rachunku wyników, bilansu.
14. Przenoszenie odpowiednio przygotowanych danych do arkuszy kalkulacyjnych MS Excel lub Calc OpenOffice.org lub innych formatów plików np. CSV, TXT.
15. Rejestry VAT (20 niezależnych rejestrów). Deklaracja podatkowa VAT-7.
16. Automatyczne zamknięcie roku generujące bilans otwarcia dla nowego roku obrotowego.
17. Generowanie i wysyłka plików JPK dla następujących struktur: JPK_VAT, JPK_WB, JPK_KR.
18. Wspomaganie operacji związanych z zamknięciem roku obrotowego. Generowanie noty zamykającej rok (przeniesienie sald z właściwych kont na wynik finansowy).

71 780 59 03
Kliknij, aby wysłać wiadomość e-mail
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego