Spółdzielnie Wspólnoty - QS Janusz Wilkaniec - Oprogramowanie dla firm

Przejdź do treści
QS-Spółdzielnie Wspólnoty

Program QS-Spółdzielnie Wspólnoty umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji księgowej spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, prowadzenie ewidencji lokatorów, zasobów społdzielni (wspołnoty), naliczania opłat i rozliczania najemców. Umożliwia przeprowadzenie wyceny składników czynszu, opłat za media i generowanie dokumentacji rozliczeniowej dla najemców. Oprogramowanie składa się z dwóch głównych modułów, tj.: modułu finansowo-księgowego oraz modułu czynszowego. Program jest dostępny w wersji jedno i wielostanowiskowej.

Funkcje programu:
 • Obsługa planu kont zdefiniowanego przez użytkownika (do 15 000 kont), dostępne konta bilansowe i pozabilansowe, długość symbolu konta do 35 znaków (cyfry i litery), do dwunastu poziomów analityki.
 • Okres sprawozdawczy do 24 miesięcy. Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym okresie bez konieczności wprowadzania bilansu otwarcia, który może być uzupełniony w okresie późniejszym.
 • Aktualny stan obrotów na kontach księgowych w oparciu o dokumenty zaksięgowane i w buforze w rozbiciu na poszczególne miesiące.
 • Przegląd dokumentów znajdujących się zarówno w buforze jak i zaksięgowanych. Pełna poprawa zarejestrowanych (znajdujących się w buforze) dokumentów do czasu zaksięgowania dokumentu lub zamknięcia miesiąca.
 • Księgowanie dokumentów bilansowych i pozabilansowych oraz możliwość automatyzacji procesu księgowania (np. przeksięgowania kosztów). Możliwość księgowania dokumentów miesiąca następnego bez konieczności zamykania miesiąca bieżącego. Automatyczna dekretacja operacji na kontach pozabilansowych w oparciu o wprowadzane wcześniej dokumenty bilansowe.
 • Import operacji bankowych (wyciągów) z systemów bankowych do dokumentów księgowych
 • Analiza rozrachunków w rozbiciu na kontrahentów wspólnoty/spółdzielni, najemców lokali użytkowych i mieszkalnych, kwoty zadłużeń w przedziałach czasu. Emisja wezwań do zapłaty, not odsetkowych, potwierdzeń sald.
 • Wydruk typowych zestawień wymaganych przez Ustawę o Rachunkowości (m. in.: Dziennik Obrotów, Zestawienia Kartotek Kont, Zestawienia Obrotów i Sald, Zestawienia Sald, Zestawienia Dokumentów).  Tworzenie zestawień agregujących dane w/g żądań użytkownika programu, np. koszty, sprzedaż itp.
 • Możliwość tworzenia zestawień do arkuszy kalkulacyjnych MS Excel, Calc OpenOffice.org lub do plików PDF, CSV.
 • Dostęp do białej listy podatników VAT.  Możliwość przypisania wyniku sprawdzenia białej listy do dokumentu księgowego zarejestrowanego w systemie.
 • Prowadzenie rejestrów VAT wraz z kartoteką kontrahentów. Miesięczna deklaracja podatkowa VAT.
 • Generowanie i wysyłka plików JPK dla następujących struktur: JPK_VDEK(1), JPK_VDEK(2), JPK_WB, JPK_KR.
 • Automatyczne zamknięcie roku generujące bilans otwarcia dla nowego roku obrotowego.
 • Wspomaganie operacji związanych z zamknięciem roku obrotowego. Generowanie noty zamykającej rok (przeniesienie sald z właściwych kont na wynik finansowy).
          • Możliwość obsługi dowolnej liczby wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (funkcja przydatna dla podmiotów zarządzającymi wspólnotami).
          • Ewidencja lokali użytkowych i mieszkalnych.
          • Ewidencja zużycia wody (ścieków) w oparciu o odczyty liczników wody lub innych zasad (np. liczby osób). Możliwość rozliczenia zużycia na liczniki zimnej i ciepłej wody oraz liczników ogrodowych.
          • Rejestracja zasobów spółdzielni/wspólnoty np. parametrów działek siedliskowych, powierzchni i liczby lokali, powierzchnia do rozliczania wody opadowej itp.
          • Zakładanie, poprawa listy składników czynszu zgodnie z przyjętymi zasadami rozliczeń.
          • Możliwość kalkulacji składników czynszu (np. opłata eksploatacyjna, zużycie energii elektrycznej części wspólnej, unezpieczenie budynku, woda opadowa, podatek od nieruchomości) oraz definiowanie wyliczenia składników czynszu dla lokalu.
          • Naliczanie opłat czynszowych (eksploatacyjnych) dla wspólnoty/spółdzielni. Funkcjonalność ta umożliwia oprócz naliczenia opłat emisję faktur, wydruk informacji dla lokatora oraz automatyczną dekretację należności z tytułu czynszu na właścwe konta księgowe. Faktury za czynsz, informacje dla lokatorów mogą być drukowane tradycyjnie lub wysyłane w formacie plików PDF za pośrednictwem e-maila. Wydruki dowodów wpłat dla opłaty eksploatacyjnej generowane dla zadanego okresu, np. miesiąc, kwartał, rok.
          • Zestawienia składników opłat czynszowych w rozbiciu na lokale, budynki, osiedla.
          • Obsługa bankowych rachunków masowych. Automatyczne wczytywanie danych z wyciągów bankowych do dokumentu księgowego.
          • Przygotowanie planu gospodarczego wspólnoty, wykonania i sprawozdania wspólnoty oraz rachunku wyników i bilansu dla spółdzielni.
          • Integracja z programami: QS-Środki Trwałe i Wyposażenie, QS-Magazyn, QS-Fakturowanie i ewidencja sprzedaży.
          • Możliwość wczytywania danych z programów innych firm przy wykorzystaniu plików JPK.
          • Codzienne tworzenie kopii bezpieczeństwa.           ul. Powstańców Śląskich 94
           53-333 Wrocław
           +048 71 780 59 03
           QS Janusz Wilkaniec
           Wróć do spisu treści