Księga Handlowa - QS Janusz Wilkaniec - Oprogramowanie dla firm

Przejdź do treści
QS-Księga Handlowa

Program QS-Księga Handlowa umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji księgowej. Program został opracowany dla małych i średnich firm. Program może funkcjonować jako samodzielna aplikacja lub jako zwornik systemu zintegrowanego łączącego w sobie moduły: ewidencji środków trwałych, ewidencji materiałowej, ewidencji sprzedaży. Oprogramowanie pozwoli na zaoszczędzenie czasu w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej, rozliczania podatku VAT, tworzenia plików JPK oraz sprawozdań finansowych. Program jest dostępny w wersji jedno i wielostanowiskowej.

Funkcje programu:
 • Obsługa planu kont zdefiniowanego przez użytkownika (do 15 000 kont), dostępne konta bilansowe i pozabilansowe, długość symbolu konta do 35 znaków (cyfry i litery), do dwunastu poziomów analityki.
 • Okres sprawozdawczy do 24 miesięcy. Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym okresie bez konieczności wprowadzania bilansu otwarcia, który może być uzupełniony w okresie późniejszym.
 • Aktualny stan obrotów na kontach księgowych w oparciu o dokumenty zaksięgowane i w buforze w rozbiciu na poszczególne miesiące.
 • Przegląd dokumentów znajdujących się zarówno w buforze jak i zaksięgowanych. Pełna poprawa zarejestrowanych (znajdujących się w buforze) dokumentów do czasu zaksięgowania dokumentu lub zamknięcia miesiąca.
 • Księgowanie dokumentów bilansowych i pozabilansowych oraz możliwość automatyzacji procesu księgowania (np. przeksięgowania kosztów). Możliwość księgowania dokumentów miesiąca następnego bez konieczności zamykania miesiąca bieżącego. Automatyczna dekretacja operacji na kontach pozabilansowych w oparciu o wprowadzane wcześniej dokumenty bilansowe.
 • Import operacji bankowych (wyciągów) z systemów bankowych do dokumentów księgowych
 • Księgowanie operacji gospodarczych w polskich złotych i w obcej walucie. Automatyczne rozliczanie różnic kursowych w oparciu o aktualne kursy walut. Rozliczanie kont walutowych w oparciu o zasadę FIFO.
 • Analiza rozrachunków w rozbiciu na kontrahentów, operacje gospodarcze, czas. Automatyczne kojarzenie (parowanie) rozrachunków. Emisja wezwań do zapłaty, not odsetkowych, potwierdzeń sald, analiza płatności, zestawienia rozrachunków. Zestawienia mogą być generowane w PLN i w walucie obcej.
 • Wydruk typowych zestawień wymaganych przez Ustawę o Rachunkowości (m. in.: Dziennik Obrotów, Zestawienia Kartotek Kont, Zestawienia Obrotów i Sald, Zestawienia Sald, Zestawienia Dokumentów).  Tworzenie zestawień agregujących dane w/g żądań użytkownika programu, np. koszty, sprzedaż itp.
 • Możliwość tworzenia zestawień do arkuszy kalkulacyjnych MS Excel, Calc OpenOffice.org lub do plików PDF, CSV.
 • Dostęp do białej listy podatników VAT.  Możliwość przypisania wyniku sprawdzenia białej listy do dokumentu księgowego zarejestrowanego w systemie.
 • Prowadzenie rejestrów VAT wraz z kartoteką kontrahentów. Deklaracja podatkowa VAT, deklaracje VAT-UE.
 • Generowanie i wysyłka plików JPK dla następujących struktur: JPK_VDEK(1), JPK_VDEK(2), JPK_WB, JPK_KR.
 • Automatyczne zamknięcie roku generujące bilans otwarcia dla nowego roku obrotowego.
 • Wspomaganie operacji związanych z zamknięciem roku obrotowego. Generowanie noty zamykającej rok (przeniesienie sald z właściwych kont na wynik finansowy).
 • Tworzenie e-Sprawozdań finansowych. Przygotowanie plików XML sprawozdań do umieszczenia w repozytoruim KRS.
 • Integracja z programami: QS-Środki Trwałe i Wyposażenie, QS-Magazyn, QS-Fakturowanie i ewidencja sprzedaży.
 • Możliwość wczytywania danych z programów innych firm przy wykorzystaniu plików JPK.
 • Codzienne tworzenie kopii bezpieczeństwa.


ul. Powstańców Śląskich 94
53-333 Wrocław
+048 71 780 59 03
QS Janusz Wilkaniec
Wróć do spisu treści