Menu główne:

QS Przedsiębiorstwo Informatyczne Janusz Wilkaniec

Szukaj

Idź do treści

Środki trwałe

Oferta

Prezentowany w naszej ofercie program "QS-Środki Trwałe i Wyposażenie dla Windows" dostępny jest dwóch wersjach. Pełna wersja programu składa się z dwóch modułów: ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
oraz
wyposażenia dodatkowego. Wersja uproszczona zawiera tylko moduł ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Funkcje systemu:

 • Zakładanie, aktualizacja kartotek środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Podział kartotek środków trwałych na środki trwałe powyżej 3.500,- zł i środki trwałe niskocenne. Przy zakładaniu (poprawie) kartotek Użytkownik ma możliwość określenia m.in. grupy środków trwałych, klasyfikacji środków trwałych, miejsc eksploatacji itp., kont księgowych umorzenia, amortyzacji).
 • Przegląd kartotek środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych z możliwością sortowania, filtrowania w/g numerów inwentarzowych, grup, miejsc eksploatacji.
 • Przegląd dokumentów OT, OT+, OT-, PT, PT+, MNt, LT umożliwiający filtrowanie listy dokumentów, aktualizację, wydruki dokumentów.
 • Wyodrębniona ewidencja drobnego wyposażenia dodatkowego (np. sprzęt biurowy, laboratoryjny, materiały itp.) funkcjonująca na zasadzie ewidencji materiałowej.
 • Możliwość nadawania jednego numeru kartoteki wyposażenia dodatkowego dla dowolnej liczby numerów inwentarzowych.
 • Przegląd poszczególnych miejsc eksploatacji wyposażenia dodatkowego z podziałem na ilość, cenę zakupu (ewidencyjną), osobę odpowiedzialną.
 • Automatyczne naliczanie umorzenia i amortyzacji lub tylko umorzenia. Możliwość jednoczesnego naliczania amortyzacji bilansowej i podatkowej w/g odrębnych stóp procentowych amortyzacji. Naliczanie może obejmować wszystkie środki trwałe lub wybrane przez Użytkownika programu.
 • Umorzenie i amortyzacja naliczana metodą progresywną lub metodą jednorazowego 100% odpisu dla środków trwałych niskocennych. Naliczanie może być realizowane dla jednego miesiąca lub za cały rok (firmy budżetowe) w trakcie jednego przebiegu.
 • Amortyzacja planowana na dowolny horyzont czasowy z wydrukiem tabel amortyzacji planowanej.
 • Księgowanie dokumentów OT, OT+, OT-, PT, PT+, MNt (zmiana miejsca użytkowania), LT (likwidacja), LT (sprzedaż). Księgowanie dokumentów przychodowych i rozchodowych wyposażenia dodatkowego takich jak PZ, WZ, MM.
 • Wydruk kartrotek środków trwałych, obrotów, analiza ruchu, amortyzacji (w tym tabele amortyzacyjne), umorzenia środków trwałych, rozdzielnik amortyzacji lub rozdzielnik umorzenia.
 • Wydruk kartotek wyposażenia dodatkowego, remanent dla wybranego miejsca eksploatacji, wydruk obrotów, wywieszki, protokół przekazania wyposożenia innej osobie materialnie odpowiedzialnej.
 • Generator wydruków umożliwiający tworzenie dowolnych zestawień. Zapytania są tworzone w łatwy sposób przez Użytkownika poprzez wybór dostępnych opcji.
 • Inwentaryzacja. Wydruki arkuszy spisowych, pełne rozliczenie inwentaryzacji. Narzędzia ułatwiające wprowadzanie wypełnionych arkuszy spisowych. Wydruki nadwyżek i niedoborów. W przypadku ewidencji wyposażenia dodatkowego rozliczenie spisu z natury w/g cen ewidencyjnych i ilości.
 • Generowanie i przenoszenie dekretów księgowych (np. umorzenie, amortyzacja, ruch środków trwałych) do programu finansowo-księgowego.


Firma | Oferta | Wydarzenia | Klienci | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego