Środki trwałe - QS Przedsiębiorstwo Informatyczne

Przejdź do treści

Menu główne:

Środki trwałe

Oferta
Prezentowany w naszej ofercie program "QS-Środki Trwałe i Wyposażenie dla Windows" dostępny jest dwóch wersjach. Pełna wersja programu składa się z dwóch modułów: ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
oraz wyposażenia dodatkowego. Wersja uproszczona zawiera tylko moduł ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.Funkcje systemu:

1. Zakładanie, aktualizacja kartotek środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Podział kartotek środków trwałych na środki trwałe powyżej 3.500,- zł i środki trwałe niskocenne. Przy zakładaniu (poprawie) kartotek Użytkownik ma możliwość określenia m.in. grupy środków trwałych, klasyfikacji środków trwałych, miejsc eksploatacji itp., kont księgowych umorzenia, amortyzacji).
2. Przegląd kartotek środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych z możliwością sortowania, filtrowania w/g numerów inwentarzowych, grup, miejsc eksploatacji.
3. Przegląd dokumentów OT, OT+, OT-, PT, PT+, MNt, LT umożliwiający filtrowanie listy dokumentów, aktualizację, wydruki dokumentów.
4. Wyodrębniona ewidencja drobnego wyposażenia dodatkowego (np. sprzęt biurowy, laboratoryjny, materiały itp.) funkcjonująca na zasadzie ewidencji materiałowej.
5. Możliwość nadawania jednego numeru kartoteki wyposażenia dodatkowego dla dowolnej liczby numerów inwentarzowych.
6. Przegląd poszczególnych miejsc eksploatacji wyposażenia dodatkowego z podziałem na ilość, cenę zakupu (ewidencyjną), osobę odpowiedzialną.
7. Automatyczne naliczanie umorzenia i amortyzacji lub tylko umorzenia. Możliwość jednoczesnego naliczania amortyzacji bilansowej i podatkowej w/g odrębnych stóp procentowych amortyzacji. Naliczanie może obejmować wszystkie środki trwałe lub wybrane przez Użytkownika programu.
8. Umorzenie i amortyzacja naliczana metodą progresywną lub metodą jednorazowego 100% odpisu dla środków trwałych niskocennych. Naliczanie może być realizowane dla jednego miesiąca lub za cały rok (firmy budżetowe) w trakcie jednego przebiegu.
9. Amortyzacja planowana na dowolny horyzont czasowy z wydrukiem tabel amortyzacji planowanej.
10. Księgowanie dokumentów OT, OT+, OT-, PT, PT+, MNt (zmiana miejsca użytkowania), LT (likwidacja), LT (sprzedaż). Księgowanie dokumentów przychodowych i rozchodowych wyposażenia dodatkowego takich jak PZ, WZ, MM.
11. Wydruk kartrotek środków trwałych, obrotów, analiza ruchu, amortyzacji (w tym tabele amortyzacyjne), umorzenia środków trwałych, rozdzielnik amortyzacji lub rozdzielnik umorzenia.
12. Wydruk kartotek wyposażenia dodatkowego, remanent dla wybranego miejsca eksploatacji, wydruk obrotów, wywieszki, protokół przekazania wyposożenia innej osobie materialnie odpowiedzialnej.
13. Generator wydruków umożliwiający tworzenie dowolnych zestawień. Zapytania są tworzone w łatwy sposób przez Użytkownika poprzez wybór dostępnych opcji.
14. Inwentaryzacja. Wydruki arkuszy spisowych, pełne rozliczenie inwentaryzacji. Narzędzia ułatwiające wprowadzanie wypełnionych arkuszy spisowych. Wydruki nadwyżek i niedoborów. W przypadku ewidencji wyposażenia dodatkowego rozliczenie spisu z natury w/g cen ewidencyjnych i ilości.
Generowanie i przenoszenie dekretów księgowych (np. umorzenie, amortyzacja, ruch środków trwałych) do programu finansowo-księgowego.


71 780 59 03
Kliknij, aby wysłać wiadomość e-mail
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego