Środki trwałe - QS Janusz Wilkaniec - Oprogramowanie dla firm

Przejdź do treści
QS-Środki Trwałe i Wyposażenie

Program QS-Środki Trwałe i Wyposażenie umożliwia prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych (w tym środki trwałe niskocenne), wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodatkowego. Program składa się z dwóch wyodrębnionych modułów, tj: ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia dodatkowego. Jest programem prostym w obsłudze. Nie wymaga skomplikowanego wdrożenia. Może być użytkowany jako program na jedno stanowisko lub więcej. Program został stworzony z myślą o mikro, małych i średnich firmach oraz firmach budżetowych. Pozwala zaoszczędzić czas w pracach związanych z obsługą majątku trwałego firmy.

Funkcje programu:
Moduł środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Zakładanie, przegląd, aktualizacja kartotek środków trwałych (w tym niskocennych) i wartości niematerialnych i prawnych. Użytkownik ma możliwość określenia: grupy środków trwałych, klasyfikacji środków trwałych, miejsca eksploatacji, osoby odpowiedzialnej, kont księgowych np. umorzenia, amortyzacji.
 • Przegląd kartotek środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych z możliwością sortowania, filtrowania np. w/g numerów inwentarzowych, grup, miejsc eksploatacji, osób materialnie odpowiedzialnych itp.
 • Przygotowanie, poprawa i przegląd dokumentów OT, OT+, OT-, PT, PT+, MNt, LT-sprzedaż LT- likwidacja. Dokumenty mogą być eksportowane do plików PDF, plików tekstowych i do arkuszy kalkulacyjnych MS Excel, OpenOffice. Automatyczne księgowanie w/w dokumentów.
 • Automatyczne naliczanie umorzenia i amortyzacji lub tylko umorzenia. Możliwość jednoczesnego naliczania amortyzacji bilansowej i podatkowej w/g odrębnych stóp procentowych amortyzacji. Naliczanie może obejmować wszystkie środki trwałe lub wybrane. Istnieje możliwość zawieszenia czasowego naliczania amortyzacji. Umorzenie i amortyzacja jest naliczana metodą progresywną, degresywną  lub metodą jednorazowego 100% odpisu dla środków trwałych niskocennych. Naliczanie może być realizowane za miesiąc lub za cały rok (firmy budżetowe) w trakcie jednego przebiegu.
 • Amortyzacja planowana na dowolny horyzont czasowy, obejmująca także planowanie zakupów środków trwałych z możliwośćią wydruku tabel amortyzacji planowanej.
 • Wydruk kartrotek środków trwałych, obrotów kartotek, analiza ruchu środków trwałych. Wydruki amortyzacji (w tym tabele amortyzacyjne), umorzeń środków trwałych, rozdzielników amortyzacji lub rozdzielników umorzenia.
 • Generator raportów umożliwiający tworzenie zestawień według zapytań tworzonych przez Użytkownika programu poprzez wybór dostępnych opcji.
 • Inwentaryzacja. Wydruki arkuszy spisowych i pełnego rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych. Narzędzia ułatwiające wprowadzanie wypełnionych arkuszy spisowych. Spis może być przeprowadzony w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Istnieje możliwość przygotowania i wydruku etykiet spisowych z kodem kreskjowym wraz z możliwością ich wczytania w trakcie spisu przeprowadzonego z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych. W przypadku, gdy Użytkownik posiada kolektor danych istnieje możliwość przygotowania danych do wczytania w kolektorze a po zakończonym spisie import danych z kolektora do bazy programu.
 • Generowanie i przenoszenie dekretów księgowych (np. umorzenie, amortyzacja, ruch środków) do programów: QS-Księga Handlowa, QS-Księgowość Budżetowa.

Moduł wyposażenia dodatkowego
 • Zakładanie, przegląd, aktualizacja kartotek wyposażenia dodatkowego. Przegląd operacji księgowych na kartotekach.
 • Możliwość nadawania jednego numeru kartoteki wyposażenia dodatkowego dla dowolnej liczby numerów inwentarzowych.
 • Przegląd kartotek wyposażenia dodatkowego w różnych układach: w/g numerów kartotek, miejsc użytkowania, osób materialnie odpowiedzialnych.
 • Wprowadzanie dokumentów przychodowych, rozchodowych i likwidacyjnych. Przegląd, poprawa, wydruki dokumentów.
 • Wydruk kartotek wyposażenia dodatkowego, remanent dla wybranego miejsca eksploatacji, wydruk obrotów, wywieszki, protokół przekazania wyposożenia.
 • Inwentaryzacja. Wydruki arkuszy spisowych i pełnego rozliczenia inwentaryzacji wyposażenia dodatkowego. Narzędzia ułatwiające wprowadzanie wypełnionych arkuszy spisowych. Spis wyposażenia może być przeprowadzony w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Istnieje możliwość przygotowania i wydruku etykiet spisowych z kodem kreskjowym wraz z możliwością ich wczytania w trakcie spisu przeprowadzonego z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych. W przypadku, gdy Użytkownik posiada kolektor danych istnieje możliwość przygotowania danych do wczytania w kolektorze a po zakończonym spisie import danych z kolektora do bazy programu.
 • Generowanie i przenoszenie dekretów księgowych (np. przyjęcie likwidacja) do programu: QS-Księga Handlowa, QS-Księgowość Budżetowa.ul. Powstańców Śląskich 94
53-333 Wrocław
+048 71 780 59 03
QS Janusz Wilkaniec
Wróć do spisu treści