Księgowość Budżetowa - QS Janusz Wilkaniec - Oprogramowanie dla firm

Przejdź do treści
QS-Księgowość Budżetowa

Program QS-Księgowośc Budżetowa umożliwia prowadzenie ewidencji księgowej dla firm sektora finansów publicznych. Umożliwia ewidencję wydatków, dochodów, kosztów, ZFŚS w ramach odrębnych ewidencji. Program może funkcjonować jako samodzielna aplikacja lub jako zwornik systemu zintegrowanego łączącego w sobie moduły: ewidencji środków trwałych, ewidencji materiałowej, ewidencji sprzedaży. Oprogramowanie pozwoli na zaoszczędzenie czasu w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej, ewidencji i rozliczania podatku VAT, sporządzania miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań finansowych. Aplikacja współpracuje z programem TREZOR. Program jest dostępny w wersji jedno i wielostanowiskowej.

Funkcje programu:
 • Obsługa planu kont zdefiniowanego przez użytkownika (do 15 000 kont), dostępne konta bilansowe i pozabilansowe, długość symbolu konta do 35 znaków (cyfry i litery), do dwunastu poziomów analityki.
 • Okres sprawozdawczy do 24 miesięcy. Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym okresie bez konieczności wprowadzania bilansu otwarcia, który może być uzupełniony w okresie późniejszym.
 • Aktualny stan obrotów na kontach księgowych w oparciu o dokumenty zaksięgowane i w buforze w rozbiciu na poszczególne miesiące i rodzaje działalności budżetowej, tj.: koszty, wydatki, dochody, ZFŚS.
 • Przegląd dokumentów znajdujących się zarówno w buforze jak i zaksięgowanych. Pełna poprawa zarejestrowanych (znajdujących się w buforze) dokumentów do czasu zaksięgowania dokumentu lub zamknięcia miesiąca. Możliwość generowania dekretów pozabilansowych do wcześniej wprowadzonych bilansowych dokumentów księgowych w zakresie budżetu zadaniowego, zaangażowania, realizacji planu finansowego, dochodów.
 • Księgowanie dokumentów bilansowych i pozabilansowych przy wykorzystaniu dekretacji równoległej. Dotyczy to szczególnie pozabilansowej dekretacji budżetu zadaniowego, zaangażowania, realizacji planu finsowego oraz dochodów. Możliwość księgowania dokumentów miesiąca następnego bez konieczności zamykania miesiąca bieżącego.
 • Sprawdzanie przekroczeń planu finansowego wydatków w trakcie wprowadzania nowego dokumentu.
 • Rozliczanie budżetu zadaniowego na poszczególne działania, zadania i funkcję. Generowanie sprawozdania z wykonania budżetu zadaniowego.
 • Możliwość wygenerowania sprawozdań budżetowych: RB-27, RB-28. Sprawozdania dostępne są w formie tradycyjnej jako raport do wydrukowania lub w formie elektronicznej,  w pliku XML. Wersja elektroniczna pliku XML sprawozdania jest zgodna z wymogami programu TREZOR i może zostać zaimportowana.
 • Dostęp do modułu weryfikującego dokumenty, które stanowią podstawę sporządzenia sprawozdania.  
 • Możliwość zdefiniowania dodatkowych formuł sprawozdań przez użytkownika. Sprawozdania budżetowe mogą być generowane za okres: miesiąca, kwartału, półrocza i roku. Zapisane sprawozdania można wykorzystać do analizy porównawczej jednostki.
 • Sporządzenie na podstawie danych programu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Sprawozdanie obejmuje: rachunek wyników, bilans jednostki budżeowej, zmiany funduszu jednostki oraz informacje dodatkowe.
 • Sprawozdania finansowe dostępne są w zestawieniach i mogą być przeniesione do MS Excel, OpenOffice lub do plików PDF oraz plików tekstowych.
      • Import dokumentów bankowych (wyciągów) z systemów bankowych do dokumentów księgowych.
      • Analiza rozrachunków w rozbiciu na kontrahentów, operacje gospodarcze, czas. Automatyczne kojarzenie (parowanie) rozrachunków. Emisja upomnień, not odsetkowych, potwierdzeń sald, analiza płatności, zestawienia rozrachunków.
      • Wydruk typowych zestawień wymaganych przez Ustawę o Rachunkowości (m. in.: Dziennik Obrotów, Zestawienia Kartotek Kont, Zestawienia Obrotów i Sald, Zestawienia Sald, Zestawienia Dokumentów).  Tworzenie zestawień agregujących dane w/g żądań użytkownika programu, np. koszty, wydatki, dochody  w rozbiciu na rozdziały i paragrafy itp.
      • Możliwość tworzenia zestawień do arkuszy kalkulacyjnych MS Excel, Calc OpenOffice.org lub do plików PDF, CSV.
      • Dostęp do białej listy podatników VAT.  Możliwość przypisania wyniku sprawdzenia białej listy do dokumentu księgowego zarejestrowanego w systemie.
      • Prowadzenie rejestrów VAT wraz z kartoteką kontrahentów. Sporządzanie deklaracji podatkowej VAT.
      • Generowanie i wysyłka plików JPK dla następujących struktur: JPK_VDEK(1), JPK_VDEK(2), JPK_WB, JPK_KR.
      • Automatyczne zamknięcie roku generujące bilans otwarcia dla nowego roku obrotowego.
      • Wspomaganie operacji związanych z zamknięciem roku obrotowego. Generowanie noty zamykającej rok (przeniesienie sald z właściwych kont na wynik finansowy oraz rozliczenie kont wydatków z grupy 130).
      • Tworzenie e-Sprawozdań finansowych. Przygotowanie plików XML sprawozdań do umieszczenia w repozytoruim KRS.
      • Integracja z programami: QS-Środki Trwałe i Wyposażenie, QS-Magazyn, QS-Fakturowanie i ewidencja sprzedaży.
      • Możliwość wczytywania danych z programów innych firm przy wykorzystaniu plików JPK.
      • Codzienne tworzenie kopii bezpieczeństwa.


         ul. Powstańców Śląskich 94
         53-333 Wrocław
         +048 71 780 59 03
         QS Janusz Wilkaniec
         Wróć do spisu treści