KPiR - QS Janusz Wilkaniec - Oprogramowanie dla firm

Przejdź do treści
QS-Księga Przychodów i Rozchodów

Program QS-KPiR umożliwia prowadzenie uproszczonej ewidencji księgowej w zakresie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jest programem intuicyjnym i bardzo prostym w obsłudze. Nie wymaga skomplikowanego wdrożenia.
Program został stworzony dla mikro i małych firm. Oprogramowanie pozwoli na zaoszczędzenie czasu w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej, rozliczania podatku VAT, tworzenia plików JPK oraz rozliczania podatku dochodowego.

Funkcje programu:
 • Ewidencja i przegląd operacji gospodarczych. Ewidencja na potrzeby podatku VAT. Możliwość przypisania określonej reguły podatku VAT dla wskazanej pozycji rejestru.
 • Wydruk księgi przychodów i rozchodów zgodnie z aktualnum rozporządzeniem MF. Wydruk rocznego zestawienia obrotów księgi.
 • Wydruki rejestrów VAT, rozliczanie rejestrów VAT sporządzenie deklaracji.
 • Tworzenie plików JPK_VAT z deklaracją, deklaracji VAT-UE oraz pliku kontrolnego JPK_KPIR.
 • Tworzenie dowodów wewnętrznych i automatyczne ich księgowanie.
 • Kartoteki kontrahentów - zakładanie i przegląd kartotek, grupowanie operacji gospodarczych dla wybranego kontrahenta z możliwością wygenerowania odpowiedniego zestawienia.
 • Możliwość sprawdzenia danych kontrahenta w oparciu o białą listę MF w/g numeru NIP lub rachunku bankowego.
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia, naliczanie umorzenia, amortyzacji bilansowej i podatkowej.
 • Prowadzenie ewidencji związanej z wykorzystaniem samochodu nie ujętego w środkach trwałych, tj.: przebieg pojazdu, zestawienie faktur i rachunków.
 • Możliwość prowadzenia ewidencji dla kliku podmiotów. Funkcja przydatna dla biur rachunkowych.
 • Rozliczanie podatku dochodowego z możliwością wygenerowania danych do deklaracji podatkowych PIT.
 • Przygotowanie i sporządzenie spisu z natury dla wybranego magazynu. Automatyczne przeniesienie danych spisu do księgi.
 • Zestawienia księgi mogą być zapisywane w formatach: PDF, CSV, TXT umożliwiając m. in. przenoszenie danych do arkuszy kalkulacyjnych MS Excel, OpenOffice.
 • Możliwość wczytania danych z innych programów, w tym z programu QS-Fakturowanie i ewidencja sprzedaży.
 • Automatyczne, codzienne tworzenie kopii bezpieczeństwa.ul. Powstańców Śląskich 94
53-333 Wrocław
+048 71 780 59 03
QS Janusz Wilkaniec
Wróć do spisu treści