Magazyn - Strona qs

Przejdź do treści

Magazyn

Oferta
Program "QS-Magazyn" dla Windows umożliwia prowadzenie ewidencji magazynowej oraz sprzedaż materiałów/towarów. Program może pracować w dwóch niezależnych trybach pracy jako program do prowadzenia wyłącznie ewidencji materiałowej lub jako program do ewidencji magazynowej materiałów/towarów i ewidencji ich sprzedaży łącznie z możliwością wystawiania dokumentów sprzedaży (faktury VAT).

Funkcje programu:

1. Kartoteki materiałowe/towarowe, przegląd kartotek.
2. Kartoteki kontrahentów.
3. Dowolna liczba magazynów, przegląd stanów magazynowych dla wybranego magazynu.
4. Prowadzenie ewidencji magazynowej materiałów/towarów w/g metody FIFO lub rzeczywistej ceny zakupu.
5. Możliwość kontroli przychodów i rozchodów dla określonego celu przyjęcia/wydania materiału.
6. Zestawienia obrotów kartotek magazynowych.
7. Zestawienia stanów magazynowych, remanentu.
8. Emisja dokumentów PZ, WZ, PW, RW, MM, ZW. Dokumenty mogą być emitowane w postacji elektronicznej w następujących formatach: PDF, HTML, TXT.
9. Inwentaryzacja: przygotowanie arkuszy spisowych, moduł rozliczenia inwentaryzacji. Istnieje możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji elektronicznej za pomocą czytnika kodó kreskowych.
10. Obsługa sprzedaży w powiązaniu z operacjami magazynowymi.
11. Emisja dokumentów sprzedaży: faktury VAT, faktury zaliczkowe, faktury końcowe, faktury pro-forma, faktury korygujące, nota korygująca.
12. Wydruki ze sprzedaży: koszt własny sprzedaży, zestawienie faktur, zestawienie sprzedaży dla danego kontrahenta, analiza sprzedaży w/g kategorii materiałów/towarów.
13. Generowanie i wysyłka plików JPK dla następujących struktur: JPK_MAG.
14. Różne opcje filtrowania danych i ich przeglądu.
15. Możliwość przenoszenia danych do programu QS-Księga Handlowa lub QS-Księgowość Budżetowa.

71 780 59 03
Kliknij, aby wysłać wiadomość e-mail
Wróć do spisu treści